YES-projekti

Euroopan laajuinen aloite tukea nuorisotyöntekijöitä ja nuorisoalan toimijoita kouluttamaan nuoria seksuaaliterveyteen liittyvissä ongelmissa/haasteissa.YES-hanketta rahoittaa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma Irlannin kansallisen viraston, Léargasin, kautta.

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiselle ei tarkoita sisällön hyväksymistä, joka edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Leargas