Tietoja kurssista

YES-projektin taustaa

Irlantilainen alkuperä

Tämän työkalun lähtökohtana on johtava kumppani, Youth Work Ireland, Irlannin tasavalta, ja sen jatkuva kuuleminen ja sitoutuminen nuorten kanssa osallistavan konsensusprosessin avulla. Tämän prosessin avulla 76 000 nuorta, jotka osallistuivat viikoittain Youth Work Ireland -palveluihin, yksilöivät yhdessä avainkysymykset, jotka heidän mielestään on otettava huomioon nuorisotyön yhteydessä. Vuonna 2017 nuoret tunnustivat seksuaaliterveyden aiheen avainkysymykseksi

Tämän jälkeen Youth Work Ireland kehitti nuorisotyön toimintakyselyn, jonka nuorisotyöntekijät toteuttivat klubikeskuksissa. Tässä kuulemisessa yli 400 nuorta 37 nuorisoryhmästä pyydettiin tunnistamaan aiheet, jotka liittyvät positiiviseen seksuaaliterveyteen, he haluavat oppia lisää, tulla kuulluiksi ja muuttaa.

Tämän kuulemisen tulokset yksilöivät terveyden ja turvallisuuden, seksuaalikasvatuksen ja sukupuoleen liittyvien lakien / asetuksien olevan aiheita aiheita, joista nuoret haluavat oppia lisää, tulla kuulluiksi ja muuttaa. Nämä aiheet muodostivat perustan muulle positiivisen seksuaaliterveyden kampanjalle.

Eurooppalainen ulottuvuus

Kaikki muistavat sosiaalisen median #metoo-kampanjan alkamisen Yhdysvalloissa lokakuussa 2017. Tätä seurasi nopeasti muita eurooppalaisia liikkeitä, kuten Ranskassa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Italiassa ja Espanjassa. Tässä yhteydessä Euroopan laajuinen lähestymistapa seksuaaliterveyden koulutukseen, erityisesti sellainen, jossa keskitytään suostumukseen, oikeuksiin ja identiteettiin, tuli strategisesti tärkeäksi lähestymistavaksi.

Youth Work Ireland on työskennellyt yhdessä Euroopassa sijaitsevien nuorisopalveluiden tarjoajien kanssa joihin lukeutuu ECYC (European Confederation of Youth Clubs) ja LOGO jugendmanagement. Tämä mahdollisti järjestöjemme käyvän keskustelua siitä kuinka voisimme yhdessä hyödyntää kokemustamme, osaamistamme ja verkostojamme luodaksemme Euroopan kattavan ohjelman nuorisotyöntekijöille, vapaaehtoisille, kouluttajille ja nuroisoalan tiedottajille, jotta yhteisöympäristöissä voitaisiin tarjota nuorille voimaannuttavaa seksuaaliterveyteen ja lisääntymiseen liittyvää koulutusta.

YES-projektiohjelma perustuu laajaan osallistuvaan opetussuunnitelman tutkimuksen kehittämisohjelmaan (PCD), joka tarkensi ymmärrystämme irlantilaisten nuorten määrittelemistä teemoista ja niiden ymmärtämisestä eurooppalaisessa yhteydessä. PCD-prosessi varmisti, että YES-projektiohjelmassa yhdistettiin tutkimukseen ja arviointiin perustuvaa asiantuntija-tietämystä ja kokemuksia “todellisen maailman” ammattilaisten kokemuksesta ja nuorten ilmaisemista tarpeista.

PCD-prosessiin osallistui nuoria, nuorisotyön ammattilaisia ​​ja nuorten seksuaaliterveyden koulutuksen asiantuntijoita seuraavasti:

  • Kohderyhmänä olivat nuoret 25 erilaisessa Irlantilaisessa nuorisohankkeessa. Kohderyhmien tulokset tarjosivat aihealueet, lähestymistavan ja etiikan ohjelmalle.
  • Verkkotutkimus 142 nuorisotyöntekijästä Irlannin saarella ja Euroopassa viidellä kielellä. Tämä tarjosi meille todistepohjan rakenteelle, istuntojen suunnittelulle, aiheiden järjestykselle ja toimitusmenetelmille.
  • Seitsemän nuorten seksuaaliterveyden asiantuntijaa vertaisarvioi ohjelman rakennetta, oppimistuloksia ja pedagogista lähestymistapaa. Nämä asiantuntijat työskentelevät opetussuunnitelmien kehittämisen, akateemisen tutkimuksen, ohjelmien toteuttamisen ja ohjelmasuunnittelun aloilla.
  • Itse paketin on suunnitellut tohtori Susan Redmond, joka vastaa myös uuden juniorisyklin suhteiden ja seksuaalisuuden opetussuunnitelman laatimisesta Irlannissa.

 

YES-paketti – Lähestymistapa ja Tulokset

Tuloksena on paketti, joka omaksuu voimaannuttavan lähestymistavan ja keskittyy ammattilaisten, asiantuntijoiden ja nuorten tunnistamiin avainkysymyksiin. Nämä ovat:

  • Seksuaalinen identiteetti ja ihmissuhteet
  • Suostumuksesta kommunikointi
  • Laajemmat vaikuttimet ja päätöksenteko

YES -projektiohjelma antaa ammattilaisille mahdollisuuden käsitellä näitä kysymyksiä nuorten kanssa kolmessa tunnin mittaisessa istunnossa. Tämä on menetelmä oli ammattilaisten mielestä sopivin suurimmalle osalle nuorista. Keskeiset tiedonvälittäjät ovat tarkistaneet paketin sisällön ja todenneet sen olevan tarkka ja kaikille nuorille tavoitettavissa heidän taustoistaan riippumatta.

Kaiken kaikkiaan Youth Work Ireland, ECYC ja Logo jugendmanagement uskovat tämän paketin olevan arvokas väline alan ammattilaisille, joka näin ollen parantaa nuorten hyvinvointia kaikkialla Euroopassa.